Poruba
Zábřeh
Z. Chalaby 2
Ostrava - Bělský les

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

Chci se objednat k lékaři
EM-MED nabízí možnost objednání k lékaři na konkrétní čas. Pro tyto účely máme část ordinační doby vyhrazenou pouze pro objednané. V těchto hodinách přijímáme pouze objednané klienty a to v pořadí dle sjednaného času návštěvy.
e-objednávka

Přijímáme nové klienty
Nejjednodušším způsobem je on-line registrace. Pro registraci stačí vyplnit registrační formulář nového klienta.
e-registrace

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařkaLÉKAŘKA

MUDr. Marie Manoušková

MUDr. Marie Manoušková promovala na lékařské fakultě UJEP Brno v roce 1982, atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství získala o 5 let později během svého působení na ostravské poliklinice.

Od roku 1994 provozuje privátní praxi praktickéhého lékaře.

Od roku 1995 působí jako krajská koordinátorka seminářů postgraduálního vzdělávání lékařů SPL ČR, dále jako školitelka mladých lékařů v oboru Všeobecné praktické lékařství. V letech 2001 - 2004 pracovala jako členka znalecké komise Moravskoslezského kraje a členka revizní komise ČLK. Od roku 2010 je odbornou asistentkou lékařské fakulty Ostravské univerzity se zaměřením na všeobecné praktické lékařství.

MUDr. Marie Manoušková se pravidelně aktivně účastní seminářů a kongresů v rámci České republiky i zahraničí.

Je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů, členkou společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, je členkou České lékařské komory.

ikona lékařLÉKAŘKA

MUDr. Petra Zámostná

MUDr. Petra Zámostná promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. V témže roce nastoupila na neurologické oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Po mateřské pauze působila 2 roky na neurologickém oddělení Vítkovické nemocnice, od roku 2017 je zařazena do předatestační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství. Na částečný úvazek působí na Záchranné službě MS Kraje. Absolvovala Mezinárodní kurz horské mediciny, kurz kinesiotapu.

MUDr. Petra Zámostná je členkou České lékařské komory a Mladých praktiků.

ikona lékařkaLÉKAŘKA

MUDr. Martina Kotenová

MUDr. Martina Kotenová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zahraniční zkušenosti sbírala během své roční stáže na univerzitě v Lipsku v Německu a následně dvouměsíční stáže v Irském Dublinu na oddělení Emergency. MUDr. Martina Kotenové je taktéž aktivní na akademické vědecké půdě, byla aktivní členkou studentské organizace IFMSA. Svou profesní kariéru zahájila jako sekundární lékařka na klinice plicních nemocí a TBC ve FN Olomouc. Nyní je zařazena do předatestační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství. Mluví plynně anglickým a německým jazykem. Je členkou České lékařské komory a Mladých praktiků.

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Dagmar Halámková

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Renata Plačková

Z. Chalabaly 2
Ostrava - Bělský les
700 30
602 215 094
geparts