Poruba
Zábřeh
Z. Chalaby 2
Ostrava - Bělský les

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařkaLÉKAŘKA

MUDr. Marie Manoušková

MUDr. Marie Manoušková promovala na lékařské fakultě UJEP Brno v roce 1982, atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství získala o 5 let později během svého působení na ostravské poliklinice.

Od roku 1994 provozuje privátní praxi praktickéhého lékaře.

Od roku 1995 působí jako krajská koordinátorka seminářů postgraduálního vzdělávání lékařů SPL ČR, dále jako školitelka mladých lékařů v oboru Všeobecné praktické lékařství. V letech 2001 - 2004 pracovala jako členka znalecké komise Moravskoslezského kraje a členka revizní komise ČLK. Od roku 2010 je odbornou asistentkou lékařské fakulty Ostravské univerzity se zaměřením na všeobecné praktické lékařství.

MUDr. Marie Manoušková se pravidelně aktivně účastní seminářů a kongresů v rámci České republiky i zahraničí.

Je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů, členkou společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, je členkou České lékařské komory.

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Hynek Svoboda

ikona lékařkaLÉKAŘKA

MUDr. Eliška Svobodová

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Gabriela Žádníková

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Lucie Krstevová

Z. Chalabaly 2
Ostrava - Bělský les
700 30
602 215 094
geparts