Poruba
Zábřeh
Z. Chalabaly 2
Ostrava - Bělský les

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Jakub Němec

Dr. Němec absolvoval studium na lékařské fakultě Ostravské univerzity, které dokončil v roce 2016. Po studiu se začal věnovat všeobecnému praktickému lékařství, absolvoval řadu odborných stáží a své vzdělávání v oboru zakončil úspěšně složenou atestací v roce 2021.

Pravidelně se účastní vzdělávacích kurzů a konferencí, je držitelem licence k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru všeobecné praktické lékařství, diplomu celoživotního vzdělávání, je členem České lékařské komory, Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky.

ikona lékařkaLÉKAŘKA

MUDr. Petra Vožická

MUDr. Petra Vožická vystudovala obor všeobecné lékařství na lékařské fakultě Ostravské univerzity, promovala v roce 2018.

Poté absolvovala řadu stáží a kurzů v rámci postgraduálního vzdělávání a v roce 2021 úspěšně složila zkoušku po kmeni v oboru všeobecné praktické lékařství. Následně na jaře v roce 2022 získala ve stejném oboru i atestaci. Nadále se aktivně účastní vzdělávacích akcí a kurzů.
Je členkou sekce Mladých praktiků, dále pak Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Sdružení praktických lékařů a České lékařské komory.

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Lucie Lepíková

Marcela Jarochová

ikona sestraRECEPCE

Martina Boráková

Z. Chalabaly 2
Ostrava - Bělský les
700 30
602 215 094
geparts