Bělský
les
Zábřeh
Slavíkova 1744/22
Ostrava - Poruba

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Jan Zámostný

MUDr. Jan Zámostný promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. V témže roce nastoupil na interní oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Od roku 2010 se věnuje praktickému lékařství , atestaci v oboru získal v roce 2012.

V průběhu své praxe absolvoval řadu stáží na specializovaných pracovištích, pravidelně se účastní odborných konferencí a kurzů, od roku 2010 školí mediky 6. ročníku lékařské fakulty Ostravské univerzity. Absolvoval kurzy kinesiotapu, lymfotapu , myoskeletální mediciny, ALS, ATLS, EPALS.

MUDr. Jan Zámostný je členem Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, je členem České lékařské komory.

ikona lékařkaLÉKAŘKA

MUDr. Veronika Psárová

MUDr. Veronika Psárová promovala v roce 2014 na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Následně nastoupila do Centra péče o zažívací trakt Nemocnice Agel Ostrava - Vítkovice. V roce 2016 absolvovala základní interní kmen. Od roku 2023 se věnuje oboru Všeobecné praktické lékařství.

Je členkou Společnosti všeobecného praktického lékařství ČLS JEP a sekce Mladých praktiků. Je rovněž členkou České gastroenterologické společnosti a České lékařské komory.

ikona lékařkaLÉKAŘ

MUDr. Veronika Sedlářová

MUDr. Veronika Sedlářová promovala v roce 2014 na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Několik let pracovala na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku. V roce 2017 absolvovala základní anesteziologický kmen. Je lékařkou Záchranné služby Moravskoslezského kraje. Od roku 2023 se věnuje oboru Všeobecné praktické lékařství.

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Radmila Šebestíková

Lenka Kozárová

Stanislava Vykydalová

Slavíkova 1744/22
Ostrava - Poruba
708 00
721 260 511
geparts