Bělský
les
Zábřeh
Hlavní třída 1196
Ostrava - Poruba

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

Chci se objednat k lékaři
EM-MED nabízí možnost objednání k lékaři na konkrétní čas. Pro tyto účely máme část ordinační doby vyhrazenou pouze pro objednané. V těchto hodinách přijímáme pouze objednané klienty a to v pořadí dle sjednaného času návštěvy.
e-objednávka

Přijímáme nové klienty
Nejjednodušším způsobem je on-line registrace. Pro registraci stačí vyplnit registrační formulář nového klienta.
e-registrace

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Jan Zámostný

MUDr. Jan Zámostný promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. V témže roce nastoupil na interní oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Od roku 2010 se věnuje praktickému lékařství , atestaci v oboru získal v roce 2012.

V průběhu své praxe absolvoval řadu stáží na specializovaných pracovištích, pravidelně se účastní odborných konferencí a kurzů, od roku 2010 školí mediky 6. ročníku lékařské fakulty Ostravské univerzity. Absolvoval kurzy kinesiotapu, lymfotapu a myoskeletální mediciny.

MUDr. Jan Zámostný je členem Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, je členem České lékařské komory.

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Miroslav Jurák

MUDr. Miroslav Jurák promoval na lékařské fakultě Ostravské univerzity v roce 2017. V rámci studia byl aktivním členem studentské organizace IFMSA a spoluzakládal projekt Pro život Ostrava – lekce první pomoci pro studenty SŠ.

V roce 2015 absolvoval půlroční stáž na univerzitě v italské Florencii a následně v roce 2017 také pětiměsíční zahraniční pracovní stáž na urgentním a kardiologickém oddělení univerzitní nemocnice v Terstu.

V současné době je zařazen do předatestační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství.

MUDr. Miroslav Jurák je členem Sdružení praktických lékařů České republiky, České lékařské komory a Sekce mladých lékařů ČLK.

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Radmila Šebestíková

Radmila Šebestíková vystudovala střední zdravotnickou školu v Ostravě. Praxi u lůžka získala v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Své působení v ambulantní sféře zahájila v gastroenterologické ambulaci a od roku 2014 je nepostradatelnou součástí ordinaci praktického lékaře společnosti EM-MED.

Radmila Šebestíková se pravidelně se účastní seminářů v rámci celoživotního vzdělávání sester.

Hlavní třída 1196
Ostrava - Poruba
708 00
721 260 511
geparts