Bělský
les
Zábřeh
Slavíkova 1744/22
Ostrava - Poruba

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona faq

Často kladené dotazy

Přijímáte nové pacienty?
Registrace nových klientů byla pozastavena pro naplnění kapacity ordinace.

Jak se k Vám mohu zaregistrovat?
Registrace nových klientů byla pozastavena pro naplnění kapacity ordinace.

Rád bych se k Vám zaregistroval, ale nemám trvalé bydliště v Ostravě. Je to možné?
Ano, trvalé bydliště v místě ordinace není nutnou podmínkou registrace. V rámci svobodné volby lékaře si můžete vybrat praktického lékaře, který Vám vyhovuje. Mějte však na paměti, že v těchto případech může být případná návštěvní služba v domácnosti zpoplatněna.
Registrace nových klientů však byla pozastavena pro naplnění kapacity ordinace.

S jakými pojišťovnami máte uzavřeny smlouvy?
Máme uzavřeny smlouvy se těmito veřejnými zdravotními pojišťovnami: CPZP, RBP, VZP, OZP a ZP MVČR. Více informací najdete v sekci Smluvní pojišťovny.

Je vaše zdravotní péče hrazena z pojištění? Budu u Vás něco platit?
Poskytované péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění dle zákona. Vybrané výkony a služby nad rámec péče hrazené ze zdravotního pojištění poskytujeme za přímou platbu v hotovosti (řidičské, zbrojní, profesní průkazy, posudky,potvrzení, výpisy ze zdravotní dokumentace).

Jak se mohu objednat k lékaři?
Stávající klienti se mohou objednat k lékaři telefonicky nebo osobně.

Jak probíhá vstupní prohlídka?
Při první návštěvě absolvujete vstupní lékařskou prohlídku. Co je jejím účelem, jak probíhá a co si ssebou na prohlídku přinést naleznete v sekci Nový klient - vstupní prohlídka.

Mohu přijít k lékaři bez objednání?
Ano. Pro klienty s akutními zdravotními problémy je vyhrazena větší část ordinační doby, do které se není možné objednat. Klienti (pokud neurčí lékař jinak) přicházejí k ošetření v pořadí dle jejich příchodu. Přednost mají vždy vážné akutní stavy a rodiče s malými dětmi. Není-li Váš problém akutního rázu, doporučujeme Vám se k lékaři objednat. Budete ošetřeni ve Vámi vybraném čase a nebudete vystaveni zbytečnému kontaktu s dalšími nemocnými. Můžete tak učinit telefonicky nebo online.

Jak dlouho u Vás budu čekat?
Naši prioritou je, abyste u nás pokud možno nečekali. Vyšetření se snažíme pečlivě plánovat, klientům vycházet maximálně vstříc a časy dodržovat bez zbytečných prodlev.

Změnil jsem zdravotní pojišťovnu, je třeba Vám to nějak oznámit?
Ano. Prosíme Vás o nahlášení změny Vaší zdravotní pojišťovny, stejně tak jako jiných osobních a kontaktních údajů (bydliště, email, telefon).

Provádíte předoperační vyšetření?
Předoperační vyšetření je běžnou součástí poskytované péče naší ordinace. Pokud Vás čeká operační zákrok, dostavte se s žádostí o předoperační vyšetření do ordinace, kde spolu s lékařem naplánujete jednotlivá dílčí vyšetření, která budou v závislosti na Vašem zdravotním stavu a povaze výkonu nezbytná. Platnost předoperačního vyšetření je ve většině případů 14 dnů.

Jak probíhá test na skryté krvácení do stolice?
Test okultního (skrytého) krvácení do stolice, označovaný také jako iTOKS nebo FOB je vyhledávácí (screeningový) test, jehož smyslem je odhalení nádorového onemocnění tlustého střeva v jeho počátečním stadiu, kdy člověk prozatím nemá žádné subjektivní ani objektivní potíže. Test se provádí ze vzorku stolice, kterou dle instrukcí odeberete sami v klidu a soukromí Vašeho domova. Vyhodnocení testu je provedeno v ordinaci. Test je hrazen pojišťovnou od 50 let věku v jednoletých intervalech, od 55 let pak každé dva roky. Smyslem samotného testu je odhalit určité přednádorové stavy, polypy, které se mohou během let změnit v rakovinu tlustého střeva. Je-li test vyhodnocen jako pozitivní, následuje kolonoskopické vyšetření provedené gastroenterologem k ozřejmění vzhledu sliznice tlustého střeva, vyhledání a případně i “odštípnutí” těchto polypů, případně určení jiných stavů vedoucí ke krvácení, díky nimž byl výsledek testu pozitivní. Mezi tyto další stavy patří například hemorhoidy nebo zánětlivá onemocnění střevního traktu. Léčba pokročilého onemocnění karcinomu tlustého střeva je velmi náročná a přináší řadu velmi nepříjemných omezení v běžném životě. Naopak léčba přednádorových stavů a počátečních stadií je prakticky vždy úspěšná a představuje pro pacienta minimální zátěž - absolvování kolonoskopického vyšetření. Toto vyšetření je ve většině případů prováděno ambulantně, bez nutnosti hospitalizace, a je možné jej provést v krátkodobém uspání.

Očkovat či neočkovat?
V naší ordinaci zástaváme silně “proočkovací” názory, očkujeme naše pacienty, sebe i své rodiny. Jsme rádi, že žijeme v době, kdy se díky očkování podařilo vymýtit nebo snížit četnost mnoha infečních onemocnění. V případě nejasností, zda by bylo či nebylo vhodné podat určitou vakcínu, vždy konzultujeme individuální případy přímo s odbornými lékaři - infektology, revmatology, lékaři očkovacích center.

Často vídám reklamy na očkování proti klíšťatům. Doporučujete toto očkování?
Očkování proti klíšťatům neexistuje. Klíšťatům je třeba se “bránit” běžně dostupnými prostředky - vhodné oblečení, repelenty, v případě přisáti klíštěte pak jeho včasné vytažení, desinfekce a sledování, zda nedochází v místě přisátí nebo jinde na těle v následujících dnech ke vzniku červenofialového několikacentimetrového zarudnutí typicky s centrálním výbledem (1. stadium lymeské boreliozy, tzv. erythema migrans). Klíšťata přenášejí celou řadu infekčních chorob. V našich podmínkách je to nejčastěji virové onemocnění klíšťová encefalitida a bakterií způsobené onemocnění lymeská borelióza. Proti borelióze v současné době humánní očkovací látka neexistuje a chorobu léčíme více či méně úspěšně antibiotiky.
Jedinou možností jak se chránit proti klíšťové encefalitidě je očkování. Proti jejímu původci - viru, neučinkují žádná antibiotika.Česká republika patří mezi země , kde se klíšťová encefalitida vyskytuje realitvně často.Ročně se objeví cca 500 případů.
V současné době existují kvalitní očkovací látky jak pro děti, tak pro dospělé od dvou výrobců. Podávají se ve třech dávkách. Po první dávce se druhá podává za jeden až tři měsíce, třetí dávka za 9-12 měsíců. První posilovací dávka se podává za tři roky, další pak co 5 let .
Zkrácené schéma očkování slouží v případě odjezdu do ohniska nákazy v sezóně. U dostupných vakcín se poněkud liší a vždy o něm rozhoduje lékař.
Očkování je spojeno s mýtem, že by se nemělo provádět v letních měsících. Není to pravda, očkovat se může kdykoliv během roku. Očkovaný člověk však musí vědět, že je spolehlivě chráněn teprve teprve za 14 dní od podání druhé dávky.

Mám firmu a zaměstnávám zaměstnance, mohu u Vás uzavřít smlouvu o poskytování pracovně preventivní péče?
Ano. Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen svým zaměstnancům smluvně zajistit pracovnělékařské služby (tzv. závodní péči). Naše ordinace tuto pracovně lékařskou péči dlouhodobě poskytují jak pro velké nadnárodní společnosti tak i malé a střední firmy.

Co je to „výpis ze zdravotní dokumentace“ a kde jej získám?
Výpis ze zdravotní dokumentace slouží k předání důležitých informací o Vašem zdravotním stavu k návaznosti další péče. Jedná se o administrativní úkon, kdy lékař ze svých záznamů zpracuje přehlednou zprávu o Vašem zdravotním stavu, prodělaných chorobách, užívané léčbě, alergiích,očkování apod. Ve většině případů vystavujeme výpisy pro lékaře poskytující pracovnělékařské služby. Výpis ze zdravotní dokumentace lze vystavit za jakýmkoliv účelem. Jedná se o službu nehrazenou ze zdravotního pojištění. Standardní doba vyhotovení je do 10 pracovních dnů od evidování žádosti. Požádat o výpis lze osobně v ordinaci, emailem či telefonicky – viz Kontakty.

Současný lékař mě posílá na vyšetření ke specialistovi na druhý konec Ostravy. Spolupracujete se specialisty v místě mého bydliště?
Samozřejmě. Je-li indikováno vyšetření či další péče u specialisty, doporučíme Vám vždy to pracoviště, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám. Vybraná vyšetření (jako např. EKG, TK Holter, ABI, CRP, INR, iTOKS, glykemie, rozbor moči) provádíme přímo v ordinaci.

Chci od lékaře potvrzeni pro řidičský průkaz, co k vyšetření potřebuji?
Objednejte si prohlídku (nejlépe telefonicky) a sestra Vám sdělí, co bude konkrétně ve Vašem případě nutné vyšetřit. Máte - li oční/ušní vadu vezměte si ssebou Vaše brýle/sluchadlo. Dále pak vyplněný dotazník “Prohlášení žadatele ke zdravotní způsobiloasti k řízení motorových vozidel” - viz položka ke stažení. Obsah vyšetření se liší podle věku a přítomnosti chronických onemocnění. V určitých případech je k ověření řidičské způsobilosti nutné ještě vyjádření specialisty (např. u epilepsie, psychiatrických onemocnění, komplikovaného diabetu, přítomnosti kardiostimulátoru apod.)

Jsem sportovec, potřebuji zatejpovat koleno před náročnou tůrou. Je to možné v Vaší ordinaci?
Ano. Taping a lymfotaping pravidelně využíváme nejen u aktivních u sportovců, ale také u pacientů s nejrůznějšími problémy v oblasti pohybového a lymfatického aparátu, dále v léčbě poúrazových a pooperačních stavů.

Kouslo mě klíště, je nutné přijít k lékaři co nejdříve, abych něco nezanedbal?
Místo po vytažení klíštěte vždy vydesinfikujte prostředkem k tomu určeným, např. Betadine roztok. Oblast kousnutí v následujcíh dnech sledujte a v případě tvorby nemizející červené skvrny či jakýchkoliv příznaků ve smyslu bolestí hlavy, kloubů,zvýšené teploty nebo únavy je návštěva lékaře jistě doporučena.

Mám 2 dny rýmu, mírně zvýšenou teplotu, vodnatou rýmu, pokašlávám. Měl bych přijít na kontrolu? Pro jistotu?
Ve Vašem případě se jedná o klasické příznaky nachlazení, kdy vyšetření lékařem nutné není. Vhodně zvolená samoléčba, relativní klid, přiměřená hydratace organismu a eventuelně použití volně prodejných úlevových léků je dostatečným opatřením.

Druhý den mám průjem, nezvracím, teplota je normální. Co si mám nasadit?
Léčbu nekomplikovaného průjmu vždy zahajujeme dietou (viz. sekce ke stažení). V lékárně je k dispozici volně prodejný preparát Smecta, můžeme přidat probiotika. Lékařská kontrola je vhodná, nedojde-li ke zlepšení stavu během několika hodin či dní.

Pracuji většinu času na počítači, opakovaně se mi vrací potíže s bolestmi zad, hlavně v oblasti beder, krční páteře a trapezů. Zkoušel jsem cvičit v posilovně, ale bolest se tím spíše zhoršuje. Mám jít pro urychlení přímo na neurologii nebo ortopedii?
Ve Vašem případě by jistě bylo nejvhodnějším a nejrychlejším postupem absolvovat v úvodu vyšetření praktickým lékařem. Ten dle anamnezy, charakteru potíží a klinického nálezu zahájí léčbu a doporučí pro Vás nejvhodnější postup. U nás v ambulanci používáme léčbu měkkými technikami, tejpování, obstřiky, infuze, při nutnosti konzultace specialisty doporučíme vhodná pracoviště. V tomto konkrétním případě předpokládám přínos spíše z oblasti fyzioterapie a rehabilitace.

Je mi 23 let, pravidelně sportuji , cítím se zcela zdráv , je nutné chodit na preventivní prohlídky?
Právě díky preventivním prohlídkám se nám daří identifikovat konkrétní rizika , či počínající stadia různých onemocnění u zcela zdravých klientů. Jsem přesvědčen, že preventivní prohlídky mají své místo a opodstatnění v každém věku.

Pracuji v zahraničí, nemám české pojištění. Budu ošetřen s akutními zdravotními potížemi?
Ano, samozřejmě. Platbu za ošetření budete hradit v hotovosti přímo v ambulanci.

VÍCE INFORMACÍ

ikona péče

Poskytovaná péče

Ambulance všeobecného praktického lékaře EM-MED nabízí komplexní spektrum preventivní a diagnosticko-léčebné péče, konzultační služby, pracovně-lékařskou péči.

Poskytovaná zdravotní péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění v rozsahu dle zákona.

EM-MED má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami. Lékařskou péči poskytujeme i samoplátcům, kteří nejsou klienty uvedených zdravotních pojišťoven.

Poskytovaná komplexní primární péče zahrnuje:

 • diagnostika a léčba akutních onemocnění
 • komplexní péče o pacienty s chronickým onemocněním (arteriální hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, obezita, nekomplikovaný diabetes mellitus 2. typu, chronická žilní onemocnění, bolestivé stavy, deprese a poruchy spánku)
 • EKG – vyšetření srdeční činnosti
 • POCT- laboratorní vyšetření přímo v ordinaci s výsledkem na počkání (CRP, INR, glykémie, iTOKS test – skryté krvácení ve stolici, orientační vyšetření moči)
 • odběry krve a moči, kultivační vyšetření
 • racionální antibiotická terapie respiračních a kožních infekcí
 • předoperační vyšetření
 • výživové poradenství
 • preventivní a vyhledávací postupy nádorových onemocnění
 • pravidelné preventivní prohlídky pro všechny věkové kategorie
 • prohlídky k potvrzení řidičského, zbrojního, profesního , zdravotního a jiných průkazů
 • prohlídky do zaměstnání, pro sportovní aktivity apod.
 • očkování
 • posudková činnost
 • sepsání návrhů na lázeňskou péči
 • ošetření nepojištěných osob (přímo hrazená péče)
péče

Samozřejmostí poskytované péče je návaznost na kvalitní odborné služby ambulantních specialistů a na nemocniční péči v závislosti na typu a závažnosti Vašeho onemocnění.

Pokud Vás naše nabídka oslovila a chcete se stát naším klientem, stačí se zaregistrovat. Můžete tak učinit online z pohodlí Vašeho domova. Jste-li naším klientem a chcete využít možnosti online objednání k lékaři, můžete si vybrat termín a čas, který Vám vyhovuje.

OČKOVÁNÍ

Při vstupních a periodických prohlídkách je prováděna vždy kontrola povinného a doporučeného očkování. Jediné povinné očkování pro dospělé hrazené z veřejného zdravotního pojištění je očkování proti tetanu, která se v současné době provádí v pravidelných intervalech po 15 letech do věku 60 let, od 60 let se interval zkracuje na 10 let. V případě úrazu přichází v úvahu přeočkování vždy v případě, je-li prokazatelná doba od posledního očkování delší než 5 let. V ordinaci očkujeme proti těmto nemocem:

Tetanus

Přeočkování u dospělých pacientů se provádí vždy po 10-15 letech (do 60 let věku 1 x 15 let, nad 60 let 1 x 10 let - ve starším věku je nižší tvorba protilátek). Injekce se aplikuje do svalu.Při nedodržení 15-ti leté lhůty je nutné provádět znovu kompletní očkovací schéma třemi dávkami vakcíny. V některých situacích, jako při krvavých poraněních, se zvažuje přeočkování dříve než za 15 let. Poraďte se s lékařem.

Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci a je hrazena pojišťovnou.

Chřipka

Očkuje se každoročně, vakcínou podle typu očekávaného původce. Očkováni se zahajuje většinou září a říjnu a obvykle se provádí do ledna. Aplikuje se do svalu, nejlépe do ramene. U pacientů s vybranými chorobami a nad 65 let vakcínu hradí pojišťovny. Ostatní klienti, kteří mají zájem o očkování, si vakcínu hradí sami.

Z veřejného pojištění je očkování hrazeno u pacientů s nemocemi:

 • onemocnění průdušek a plic
 • srdeční onemocnění a onemocnění cév
 • chronické onemocnění ledvin
 • cukrovka
 • pacienti, kteří nemají slezinu - v tomto případě je očkování zvláště důležité
 • pacienti, kteří jsou umístěny v léčebnách a domovech pro seniory

Vakcína je každý rok k dispozici přímo v ordinaci. Doporučujeme očkování proti chřipce všem pacientům, kteří nechtějí být zaskočeni akutním onemocněním v nejméně vhodnou chvíli.

Žloutenka typu A

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene. Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za 6-18 měsíců. Po první dávce trvá ochrana alespoň jeden rok, po přeočkování nejméně 20 let, ale pravděpodobně i celý život.Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci po domluvě s lékařem.

Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

Žloutenka typu B

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců. Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců. Po třetí dávce je celoživotní.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

Černý kašel

Očkuje se kombinovanou vakcínou proti černému kašli, tetanu a záškrtu. Aplikuje se do svalu. Doporučuje se aplikace posilující dávky proti černému kašli minimálně jednou v dospělosti všem jedincům do 65 let věku. Pokud od posledního očkování proti pertusi uplynulo více jak 10 let je vhodné aplikovat co nejdříve jednu dávku vakcíny.

Vakcína je určena zejména:

 • ženám plánujícím těhotenství
 • blízkým rodinným kontaktům (rodiče, sourozenci, prarodiče) novorozence, optimálně nejpozději 4 týdny před narozením dítěte
 • osobám pečujícím o děti mladší 12 měsíců věku (např. chůvy)

Plané neštovice, pásový opar

Aplikuje se subkutánně nebo do svalu. Očkovací látka proti planým neštovicím se aplikuje ve 2 dávkách. Druhá dávka se podá v intervalu 6 týdnů až 3 měsíců a nesmí se podat v kratším intervalu než 4 týdny po první dávce. Očkovací látka k prevenci pásového oparu se aplikuje pouze v jedné dávce.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

Pneumokok

Vakcína je hrazena pojištěncům nad 65 let věku.

Doporučené skupiny pacientů pro očkování:

 • osoby exponované této nákaze na pracovišti (domovy důchodců)
 • pacienti po odstranění sleziny a při nefunkční slezině
 • pacienti s chronickým selháváním ledvin
 • pacienti se závažnou poruchou imunity (včetně HIV v jakémkoliv stádiu)
 • pacienti s chronickým srdečním onemocněním
 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním včetně cirhózy
 • pacienti s cukrovkou

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci po domluvě s lékařem.

Klíšťová meningoencefalitida

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene. Očkovací schéma: Po úvodní dávce se podává 2.dávka za 1-3 měsíce, třetí dávka se aplikuje za 5-12 měsíců. Ochranný účinek trvá 3 – 5 let, pak je nutný booster – přeočkování jednou dávkou (do 60 let věku stačí 1x za 5 let, nad 60 let 1 x za 3 roky, ve starším věku je nižší tvorba protilátek). Očkovat se může celý rok, ale nejvhodnější období je podzim, zima.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

Žloutenka typu A+B

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců. Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců, po třetí dávce u žloutenky A nejméně na 20 let a u žloutenky B celoživotně.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

Meningokok

Invazivní meningokokové onemocnění patří k nejnebezpečnějším. Úmrtnost je i přes veškerý pokrok v medicíně stále velmi vysoká, udává se mezi 10 - 15 %. Meningokoků je několik typů (sérotypů), které se označují velkými písmeny. U nás se vyskytuje onemocnění typem B a C, vzácně Y, zcela výjimečně typem A, který má výskyt v severní Africe. Od roku 2014 je v ČR k dispozici vakcína proti nejčastějšímu meningokoku skupiny B (BEXSERO), která je určena pro děti od 2 měsíců věku a starší. Pro cestovatele jsou pak nejvhodnější vícevalentní vakcíny (zastupující více typů meningokoka).

Proti meningokokové infekci nabízíme tato očkování:

 • Meningococcal polysacharide A+C vaccine
 • Menjugate - chrání proti typu C
 • Neisvac-C - chrání proti typu C
 • Menveo - chrání proti typům A,C,W135,Y
 • Nimenrix - chrání proti typům A,C,W135,Y
 • Bexsero - chrání proti typu B

Očkování nepatří mezi státem hrazená očkování. Je doporučováno dětem od 2 měsíců, dále pak adolescentům od 15 let, ostatním dětem v kolektivech, studujícím a cestovatelům do endemických oblastí.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.

Tyfus

Aplikace do svalu. Stačí jedna dávka. Doporučuje se u cestovatelů při cestách do Afriky a na indický subkontinent, zvláště u osob dlouhodobě cestujících. Injekce chrání 3 roky. Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci po domluvě s lékařem.

PREVENTIVNÍ A VSTUPNÍ PROHLÍDKY

Vstupní prohlídka

Po registraci následuje vždy vstupní prohlídka - součástí je odebrání všech anamnéz (rodinná, osobní, sociální, pracovní), fyzikální vyšetření (provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku), kontrola laboratorních odběrů, kontrola povinného a doporučeného očkování, případně natočení a popis EKG.

Na vstupní prohlídku si s sebou, prosím, doneste: 

 • platný průkaz zdravotního pojištění (kartičku pojištěnce)
 • dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (pokud je máte)
 • očkovací průkaz (pokud máte)
 • seznam užívaných léků
 • brýle, naslouchátko popř. jiné zdravotní pomůcky

Preventivní prohlídka

Zdravotní pojišťovny plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců). Měl by ji absolvovat každý člověk i v případě , že nemá žádné zdravotní potíže.

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu.

Lékař vám provede kompletní fyzikální vyšetření (vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Orientačně vyšetří zrak a sluch, provede kontrolu očkování.

Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Proběhne orientační vyšetření kůže, u zjištěného podezření na riziko také vyšetření per rectum (konečníkem). U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze provádí klinické vyšetření varlat. Ženám od 25 let, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, lékař provádí klinické vyšetření prsů a poučí je o samovyšetřování.

Součástí preventivní prohlídky je též kontrola a zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření (resp. jejich zajištění, pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny v rámci prevence, případně provedeny v ambulancích jiných ošetřujících lékařů). Jedná se zejména o vyšetření EKG, laboratorní vyšetření koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů v krvi a laboratorní vyšetření glykémie.

Praktický lékař se stará i o screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny. U žen předává doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky), u žen i mužů zahajuje screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let, následně od 55 let 1x za 2 roky, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i gynekolog, a proto je praktický lékař nezajišťuje, ‘má-li k dispozici výsledky.

LABORATORNÍ ODBĚRY V ORDINACI

V době mezi 7:00 - 8:00 v ordinaci ve všechny pracovní dny.

Návštěvní službu provádí lékař po telefonickém kontaktování a zhodnocení zdravotního stavu, většinou v době po ordinačních hodinách. Ve zcela výjimečných případech i v době ordinační.

Slavíkova 1744/22
Ostrava - Poruba
708 00
721 260 511
geparts