Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona faq

Často kladené dotazy

Přijímáte nové pacienty?
Registrace nových klientů byla pozastavena pro naplnění kapacity ordinace.

Jak se k Vám mohu zaregistrovat?
Registrace nových klientů byla pozastavena pro naplnění kapacity ordinace.

Rád bych se k Vám zaregistroval, ale nemám trvalé bydliště v Ostravě. Je to možné?
Ano, trvalé bydliště v místě ordinace není nutnou podmínkou registrace. V rámci svobodné volby lékaře si můžete vybrat praktického lékaře, který Vám vyhovuje. Mějte však na paměti, že v těchto případech může být případná návštěvní služba v domácnosti zpoplatněna.
Registrace nových klientů však byla pozastavena pro naplnění kapacity ordinace.

S jakými pojišťovnami máte uzavřeny smlouvy?
Máme uzavřeny smlouvy se těmito veřejnými zdravotními pojišťovnami: CPZP, RBP, VZP, OZP a ZP MVČR. Více informací najdete v sekci Smluvní pojišťovny.

Je vaše zdravotní péče hrazena z pojištění? Budu u Vás něco platit?
Poskytované péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění dle zákona. Vybrané výkony a služby nad rámec péče hrazené ze zdravotního pojištění poskytujeme za přímou platbu v hotovosti (řidičské, zbrojní, profesní průkazy, posudky,potvrzení, výpisy ze zdravotní dokumentace).

Jak se mohu objednat k lékaři?
Stávající klienti se mohou objednat k lékaři telefonicky nebo osobně.

Jak probíhá vstupní prohlídka?
Při první návštěvě absolvujete vstupní lékařskou prohlídku. Co je jejím účelem, jak probíhá a co si ssebou na prohlídku přinést naleznete v sekci Nový klient - vstupní prohlídka.

Mohu přijít k lékaři bez objednání?
Ano. Pro klienty s akutními zdravotními problémy je vyhrazena větší část ordinační doby, do které se není možné objednat. Klienti (pokud neurčí lékař jinak) přicházejí k ošetření v pořadí dle jejich příchodu. Přednost mají vždy vážné akutní stavy a rodiče s malými dětmi. Není-li Váš problém akutního rázu, doporučujeme Vám se k lékaři objednat. Budete ošetřeni ve Vámi vybraném čase a nebudete vystaveni zbytečnému kontaktu s dalšími nemocnými. Můžete tak učinit telefonicky nebo online.

Jak dlouho u Vás budu čekat?
Naši prioritou je, abyste u nás pokud možno nečekali. Vyšetření se snažíme pečlivě plánovat, klientům vycházet maximálně vstříc a časy dodržovat bez zbytečných prodlev.

Změnil jsem zdravotní pojišťovnu, je třeba Vám to nějak oznámit?
Ano. Prosíme Vás o nahlášení změny Vaší zdravotní pojišťovny, stejně tak jako jiných osobních a kontaktních údajů (bydliště, email, telefon).

Provádíte předoperační vyšetření?
Předoperační vyšetření je běžnou součástí poskytované péče naší ordinace. Pokud Vás čeká operační zákrok, dostavte se s žádostí o předoperační vyšetření do ordinace, kde spolu s lékařem naplánujete jednotlivá dílčí vyšetření, která budou v závislosti na Vašem zdravotním stavu a povaze výkonu nezbytná. Platnost předoperačního vyšetření je ve většině případů 14 dnů.

Jak probíhá test na skryté krvácení do stolice?
Test okultního (skrytého) krvácení do stolice, označovaný také jako iTOKS nebo FOB je vyhledávácí (screeningový) test, jehož smyslem je odhalení nádorového onemocnění tlustého střeva v jeho počátečním stadiu, kdy člověk prozatím nemá žádné subjektivní ani objektivní potíže. Test se provádí ze vzorku stolice, kterou dle instrukcí odeberete sami v klidu a soukromí Vašeho domova. Vyhodnocení testu je provedeno v ordinaci. Test je hrazen pojišťovnou od 50 let věku v jednoletých intervalech, od 55 let pak každé dva roky. Smyslem samotného testu je odhalit určité přednádorové stavy, polypy, které se mohou během let změnit v rakovinu tlustého střeva. Je-li test vyhodnocen jako pozitivní, následuje kolonoskopické vyšetření provedené gastroenterologem k ozřejmění vzhledu sliznice tlustého střeva, vyhledání a případně i “odštípnutí” těchto polypů, případně určení jiných stavů vedoucí ke krvácení, díky nimž byl výsledek testu pozitivní. Mezi tyto další stavy patří například hemorhoidy nebo zánětlivá onemocnění střevního traktu. Léčba pokročilého onemocnění karcinomu tlustého střeva je velmi náročná a přináší řadu velmi nepříjemných omezení v běžném životě. Naopak léčba přednádorových stavů a počátečních stadií je prakticky vždy úspěšná a představuje pro pacienta minimální zátěž - absolvování kolonoskopického vyšetření. Toto vyšetření je ve většině případů prováděno ambulantně, bez nutnosti hospitalizace, a je možné jej provést v krátkodobém uspání.

Očkovat či neočkovat?
V naší ordinaci zástaváme silně “proočkovací” názory, očkujeme naše pacienty, sebe i své rodiny. Jsme rádi, že žijeme v době, kdy se díky očkování podařilo vymýtit nebo snížit četnost mnoha infečních onemocnění. V případě nejasností, zda by bylo či nebylo vhodné podat určitou vakcínu, vždy konzultujeme individuální případy přímo s odbornými lékaři - infektology, revmatology, lékaři očkovacích center.

Často vídám reklamy na očkování proti klíšťatům. Doporučujete toto očkování?
Očkování proti klíšťatům neexistuje. Klíšťatům je třeba se “bránit” běžně dostupnými prostředky - vhodné oblečení, repelenty, v případě přisáti klíštěte pak jeho včasné vytažení, desinfekce a sledování, zda nedochází v místě přisátí nebo jinde na těle v následujících dnech ke vzniku červenofialového několikacentimetrového zarudnutí typicky s centrálním výbledem (1. stadium lymeské boreliozy, tzv. erythema migrans). Klíšťata přenášejí celou řadu infekčních chorob. V našich podmínkách je to nejčastěji virové onemocnění klíšťová encefalitida a bakterií způsobené onemocnění lymeská borelióza. Proti borelióze v současné době humánní očkovací látka neexistuje a chorobu léčíme více či méně úspěšně antibiotiky.
Jedinou možností jak se chránit proti klíšťové encefalitidě je očkování. Proti jejímu původci - viru, neučinkují žádná antibiotika.Česká republika patří mezi země , kde se klíšťová encefalitida vyskytuje realitvně často.Ročně se objeví cca 500 případů.
V současné době existují kvalitní očkovací látky jak pro děti, tak pro dospělé od dvou výrobců. Podávají se ve třech dávkách. Po první dávce se druhá podává za jeden až tři měsíce, třetí dávka za 9-12 měsíců. První posilovací dávka se podává za tři roky, další pak co 5 let .
Zkrácené schéma očkování slouží v případě odjezdu do ohniska nákazy v sezóně. U dostupných vakcín se poněkud liší a vždy o něm rozhoduje lékař.
Očkování je spojeno s mýtem, že by se nemělo provádět v letních měsících. Není to pravda, očkovat se může kdykoliv během roku. Očkovaný člověk však musí vědět, že je spolehlivě chráněn teprve teprve za 14 dní od podání druhé dávky.

Mám firmu a zaměstnávám zaměstnance, mohu u Vás uzavřít smlouvu o poskytování pracovně preventivní péče?
Ano. Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen svým zaměstnancům smluvně zajistit pracovnělékařské služby (tzv. závodní péči). Naše ordinace tuto pracovně lékařskou péči dlouhodobě poskytují jak pro velké nadnárodní společnosti tak i malé a střední firmy.

Co je to „výpis ze zdravotní dokumentace“ a kde jej získám?
Výpis ze zdravotní dokumentace slouží k předání důležitých informací o Vašem zdravotním stavu k návaznosti další péče. Jedná se o administrativní úkon, kdy lékař ze svých záznamů zpracuje přehlednou zprávu o Vašem zdravotním stavu, prodělaných chorobách, užívané léčbě, alergiích,očkování apod. Ve většině případů vystavujeme výpisy pro lékaře poskytující pracovnělékařské služby. Výpis ze zdravotní dokumentace lze vystavit za jakýmkoliv účelem. Jedná se o službu nehrazenou ze zdravotního pojištění. Standardní doba vyhotovení je do 10 pracovních dnů od evidování žádosti. Požádat o výpis lze osobně v ordinaci, emailem či telefonicky – viz Kontakty.

Současný lékař mě posílá na vyšetření ke specialistovi na druhý konec Ostravy. Spolupracujete se specialisty v místě mého bydliště?
Samozřejmě. Je-li indikováno vyšetření či další péče u specialisty, doporučíme Vám vždy to pracoviště, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám. Vybraná vyšetření (jako např. EKG, TK Holter, ABI, CRP, INR, iTOKS, glykemie, rozbor moči) provádíme přímo v ordinaci.

Chci od lékaře potvrzeni pro řidičský průkaz, co k vyšetření potřebuji?
Objednejte si prohlídku (nejlépe telefonicky) a sestra Vám sdělí, co bude konkrétně ve Vašem případě nutné vyšetřit. Máte - li oční/ušní vadu vezměte si ssebou Vaše brýle/sluchadlo. Dále pak vyplněný dotazník “Prohlášení žadatele ke zdravotní způsobiloasti k řízení motorových vozidel” - viz položka ke stažení. Obsah vyšetření se liší podle věku a přítomnosti chronických onemocnění. V určitých případech je k ověření řidičské způsobilosti nutné ještě vyjádření specialisty (např. u epilepsie, psychiatrických onemocnění, komplikovaného diabetu, přítomnosti kardiostimulátoru apod.)

Jsem sportovec, potřebuji zatejpovat koleno před náročnou tůrou. Je to možné v Vaší ordinaci?
Ano. Taping a lymfotaping pravidelně využíváme nejen u aktivních u sportovců, ale také u pacientů s nejrůznějšími problémy v oblasti pohybového a lymfatického aparátu, dále v léčbě poúrazových a pooperačních stavů.

Kouslo mě klíště, je nutné přijít k lékaři co nejdříve, abych něco nezanedbal?
Místo po vytažení klíštěte vždy vydesinfikujte prostředkem k tomu určeným, např. Betadine roztok. Oblast kousnutí v následujcíh dnech sledujte a v případě tvorby nemizející červené skvrny či jakýchkoliv příznaků ve smyslu bolestí hlavy, kloubů,zvýšené teploty nebo únavy je návštěva lékaře jistě doporučena.

Mám 2 dny rýmu, mírně zvýšenou teplotu, vodnatou rýmu, pokašlávám. Měl bych přijít na kontrolu? Pro jistotu?
Ve Vašem případě se jedná o klasické příznaky nachlazení, kdy vyšetření lékařem nutné není. Vhodně zvolená samoléčba, relativní klid, přiměřená hydratace organismu a eventuelně použití volně prodejných úlevových léků je dostatečným opatřením.

Druhý den mám průjem, nezvracím, teplota je normální. Co si mám nasadit?
Léčbu nekomplikovaného průjmu vždy zahajujeme dietou (viz. sekce ke stažení). V lékárně je k dispozici volně prodejný preparát Smecta, můžeme přidat probiotika. Lékařská kontrola je vhodná, nedojde-li ke zlepšení stavu během několika hodin či dní.

Pracuji většinu času na počítači, opakovaně se mi vrací potíže s bolestmi zad, hlavně v oblasti beder, krční páteře a trapezů. Zkoušel jsem cvičit v posilovně, ale bolest se tím spíše zhoršuje. Mám jít pro urychlení přímo na neurologii nebo ortopedii?
Ve Vašem případě by jistě bylo nejvhodnějším a nejrychlejším postupem absolvovat v úvodu vyšetření praktickým lékařem. Ten dle anamnezy, charakteru potíží a klinického nálezu zahájí léčbu a doporučí pro Vás nejvhodnější postup. U nás v ambulanci používáme léčbu měkkými technikami, tejpování, obstřiky, infuze, při nutnosti konzultace specialisty doporučíme vhodná pracoviště. V tomto konkrétním případě předpokládám přínos spíše z oblasti fyzioterapie a rehabilitace.

Je mi 23 let, pravidelně sportuji , cítím se zcela zdráv , je nutné chodit na preventivní prohlídky?
Právě díky preventivním prohlídkám se nám daří identifikovat konkrétní rizika , či počínající stadia různých onemocnění u zcela zdravých klientů. Jsem přesvědčen, že preventivní prohlídky mají své místo a opodstatnění v každém věku.

Pracuji v zahraničí, nemám české pojištění. Budu ošetřen s akutními zdravotními potížemi?
Ano, samozřejmě. Platbu za ošetření budete hradit v hotovosti přímo v ambulanci.

VÍCE INFORMACÍ

ikona sluzby

Pracovně-lékařské služby

Pracovnělékařské služby (dříve závodní péče) jsou zdravotní služby, které zajišťuje zaměstnavatel svým zaměstnancům prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení.

Cílem pracovnělékařské péče je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem pracovní činnosti a pracovního prostředí, hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti zaměstnanců. Pracovnělékařská péče dále zahrnuje poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Nabídka pracovnělékařské péče EM-MED:

 • posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu pracovních činností
 • pracovnělékařské preventivní prohlídky zaměstnanců (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní prohlídky) v rozsahu a zákonem stanovené frekvenci
 • vyšetření zaměstnanců související s výkonem práce
 • vystavování zdravotních průkazů
 • dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami zaměstnanců
 • pravidelné kontroly na pracovišti
 • součinnost při rozboru pracovní neschopnosti a pracovní úrazovosti
 • školení první pomoci pro zaměstnance

Na přání lze nabídku rozšířit o další služby:

 • sezónní i periodické očkování
 • nepovinné preventivní prohlídky
 • odborné konzultace, „second opinion“ apod...
 • možnost registrace zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků v našem zařízení k poskytování komplexní primární péče v rámci zdravotního pojištění

Náklady zaměstnavatele na pracovnélékařské sužby tvoří daňově odečitatelnou položku.

pracovně-lékařské služby

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka je prohlídka provádějící se u osob, které se ucházejí o zaměstnání, vždy před nástupem do zaměstnání, před uzavřením pracovní smlouvy. Vstupní prohlídka je nutná i u zaměstnanců, kteří přecházejí z jedné pozice do druhé (v rámci firmy), a jejichž nová pozice má vyšší zdravotní náročnost. Účel vstupní zdravotní prohlídky je jednoduchý – vyloučit z pracovního zařazení ty osoby, u kterých je možnost zhoršení jejich zdravotního stavu, poškození zdraví svého či svých spolupracovníků.

Periodická prohlídka

Periodická prohlídka, která se provádí v rozmezí 1 – 6 let (záleží na kategorizaci zaměstnanců), slouží ke včasnému odhalení případného zhoršení zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce, či prostředí, ve kterém svou práci vykonává. Dále periodická prohlídka slouží k posouzení trvající způsobilosti k pracovní činnosti.

Výstupní prohlídka

Výstupní prohlídka, provádějící se před ukončením pracovního poměru, má za úkol zjistit, zda došlo u zaměstnance k jakékoliv změně zdravotního stavu jako následek pracovní činnosti.

Následná prohlídka

Následná prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu i po ukončení pracovního poměru, byla-li práce takového druhu, kdy hrozí změna zdravotního stavu až za nějakou dobu po ukončení činnosti. Důvodem je především zajištění včasné potřebné zdravotní péče.

Mimořádná prohlídka

Mimořádná prohlídka se provádí v případě, že má zaměstnavatel či sám zaměstnanec důvodné podezření na změnu zdravotní způsobilosti k práci.

povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel je povinen pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Tato povinnost se vztahuje na všechny zaměstnavatele bez ohledu na velikost organizace, počet zaměstnanců, obor činnosti či kategorii práce. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak náklady na ni vynaložené tvoří daňově odečitatelnou položku.

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které smluvní zařízení jim pracovnělékařské služby poskytuje a jakým druhům očkování, lékařských prohlídek a vyšetření souvisejících s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Zaměstnanec je povinen se těmto prohlídkám, vyšetřením a očkováním podrobit. Volba zařízení poskytující pracovnělékařské služby je plně v kompetenci zaměstnavatele a pro zaměstnance je vyjmuta ze svobodné volby lékaře.

V případě nezajištění pracovnělékařských služeb může být orgánem ochrany veřejného zdraví zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 2 milionů Kč.

povinnosti zaměstnavatele

Naším cílem je, aby pracovnělékařská péče byla Vašim zaměstnancům poskytována nikoliv proto, že jí nařizuje zákon, ale proto, že Vám i Vašim zaměstnancům přináší skutečný užitek a řadu výhod.

Program pracovnělékařské péče nabízený v našem zdravotnickém zřízení EM-MED je koncipován individuálně.

Kromě splnění zákonných povinností nabízíme i nepovinné preventivní prohlídky pro střední management a poskytování nadstandardní individuální péče pro vedení firmy. Struktura nabídky pracovnělékařské péče vždy odráží možnosti a přání jednotlivých zaměstnavatelů.

EM-MED poskytuje pracovnělékařské služby pro velké i menší firmy se zaměstnanci v I. až III. rizikové kategorii.

Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts