Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Jiří Manoušek

MUDr. Jiří Manoušek promoval na lékařské fakultě UJEP Brno v roce 1982. Postupně získal první a druhou atestaci v oboru Anesteziologie a resuscitace, následovala urgentní medicina v roce 1999 a konečně v roce 2010 atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství. Jeho profesní život je velmi těsně spjat s Vítkovickou nemocnicí, kde vykonával po mnoho let funkci primáře anesteziologicko- resuscitačního oddělení, dále pak náměstka ředitele pro léčebnou péči, či předsedu lékové a etické komise. Od roku 2007 pracuje jako praktický lékař ve společnosti EM-MED.

MUDr. Jiří Manoušek se pravidelně aktivně účastní seminářů a kongresů v rámci České republiky i zahraničí. Je autorem mnoha přednášek a odborných textů v lékařské literatuře.

Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů, členem Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, České lékařské komory, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

ikona lékařLÉKAŘKA

MUDr. Petra Zámostná

MUDr. Petra Zámostná vystudovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy obor Všeobecné lékařství. Po studiích pracovala několik let na neurologickém oddělení. Následně přešla na obor Všeobecné praktické lékařství. V tomto oboru získala také atestaci. Je lékařkou Záchranné služby Moravskoslezského kraje, držitelkou certifikátu ATLS a mezinárodně uznávaného diplomu „DiMM“ (Diploma in Mountain Medicine). Absolvovala kurz kinesiotapu.

MUDr. Petra Zámostná je členkou České lékařské komory a Mladých praktiků.

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Jakub Vysocký

MUDr. Jakub Vysocký promoval na lékařské fakultě Ostravské univerzity v roce 2018. V době studia byl zakládajícím členem studentské organizace IFMSA CZ Ostrava a působil v národní výkonné radě této organizace. Od roku 2014 se podílí na rozvojové pomoci v africké Gambii.

Mezi lety 2011 a 2014 absolvoval dobrovolnou praktickou stáž na traumatologickém centru ostravské fakultní nemocnice. V letech 2015 a 2016 absolvoval roční praktickou stáž v dánské nemocnici Rigshospitalet, v Kodani, kde působil převážně na ortopedické klinice a na traumatologickém centru.

V současné době je zařazen do předatestační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství.

MUDr. Jakub Vysocký je členem České lékařské komory a Sekce mladých lékařů ČLK.

ikona lékařkaLÉKAŘKA

MUDr. Romana Dvořáková

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Jana Slováková

Jana Slováková vystudovala střední zdravotnickou školu v Ostravě. Pracovní zkušenosti u lůžka získala v Ostravě na ortopedickém oddělení Městské nemocnice a kožním oddělení Fakultní nemocnice. Působení v ambulantní sféře zahájila na gynekologii a od roku 2016 je důležitou posilou týmu společnosti EM-MED.

Jana Slováková dlouhodobě spolupracuje se Záchranným týmem Českého červeného kříže Ostrava , je držitelkou Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

ikona recepceRECEPCE

Lenka Perdulová

Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts