Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařLÉKAŘKA

MUDr. Radka Durďáková Gregová

MUDr. Radka Gregová promovala na lékařské fakultě Ostravské Univerzity v roce 2020. V oboru všeobecné praktické lékařství úspěšně atestovala v roce 2024. Během studií se aktivně účastnila vědeckých konferencích v Londýně, Vídni, či Bratislavě, byla předsedkyní Československého spolku mediků, působila v senátu LF OU. Je členkou Mladých praktiků a České lékařské komory.

ikona lékařLÉKAŘKA

MUDr. Veronika Dvořáková

MUDr. Veronika Dvořáková promovala na lékařské fakultě Ostravské Univerzity v roce 2017. Následně úspěšně atestovala v oboru všeobecné praktické lékařství. V průběhu své praxe absolvovala řadu stáží na specializovaných pracovištích, pravidelně se účastní odborných konferencí a kurzů, je členem Sdružení praktických lékařů České republiky a České lékařské komory.

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Vladimír Mach

Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové promoval v roce 2010, atestaci v oboru VPL získal v roce 2014.

Do roku 2023 působil jako všeobecný praktický lékař v Centrech zdravotních služeb v posádkách AČR v Opavě a Olomouci. Současně vykonával funkci zdravotního manažera a poradce na zahraničních operacích v rámci EU a NATO. Je lékařským konzultantem ve společnosti Moravian Premium Care Ostrava, spolupracuje s Vojenskou nemocnicí Olomouc a Sanatoriem EDEL ve Zlatých Horách.

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Lucie Krstevová

ikona recepceRECEPCE

Lenka Perdulová

Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts