Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

Chci se objednat k lékaři
EM-MED nabízí možnost objednání k lékaři na konkrétní čas. Pro tyto účely máme část ordinační doby vyhrazenou pouze pro objednané. V těchto hodinách přijímáme pouze objednané klienty a to v pořadí dle sjednaného času návštěvy.
e-objednávka

Přijímáme nové klienty
Nejjednodušším způsobem je on-line registrace. Pro registraci stačí vyplnit registrační formulář nového klienta.
e-registrace

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařkaLÉKAŘKA

MUDr. Barbora Kosmáková

MUDr. Barbora Kosmáková promovala na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2009. V letech 2009-2012 pracovala na interní klinice FN Ostrava. Od roku 2013 až doposud se věnuje všeobecnému praktickému lékařství, atestaci v oboru získala v roce 2015.

Od roku 2011 do roku 2013 přednášela fyziologii tělesných cvičení na VŠB TUO.

Od února 2017 revizní lékař RBP.

MUDr. Barbora Kosmáková je členem Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, je členem České lékařské komory.

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Jiří Manoušek

MUDr. Jiří Manoušek atestoval na lékařské fakultě UJEP Brno v roce 1982. Postupně získal první a druhou atestaci v oboru Anesteziologie a resuscitace, následovala urgentní medicina v roce 1999 a konečně v roce 2010 atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství. Jeho profesní život je velmi těsně spjat s Vítkovickou nemocnicí, kde vykonával po mnoho let funkci primáře anesteziologicko- resuscitačního oddělení, dále pak náměstka ředitele pro léčebnou péči, či předsedu lékové a etické komise. Od roku 2007 pracuje jako praktický lékař ve společnosti EM-MED.

MUDr. Jiří Manoušek se pravidelně aktivně účastní seminářů a kongresů v rámci České Republiky i zahraničí. Je autorem mnoha přednášek a odborných textů v lékařské literatuře.

Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů, členem Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, České lékařské komory, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Jana Slováková

Jana Slováková vystudovala střední zdravotnickou školu v Ostravě. Pracovní zkušenosti u lůžka získala v Ostravě na ortopedickém oddělení Městské nemocnice a kožním oddělení Fakultní nemocnice. Působení v ambulantní sféře zahájila na gynekologii a od roku 2016 je důležitou posilou týmu společnosti EM-MED.

Jana Slováková dlouhodobě spolupracuje se Záchranným týmem Českého červeného kříže Ostrava , je držitelkou Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

ikona recepceRECEPCE

Lenka Perdulová

Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts