Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

Chci se objednat k lékaři
EM-MED nabízí možnost objednání k lékaři na konkrétní čas. Pro tyto účely máme část ordinační doby vyhrazenou pouze pro objednané. V těchto hodinách přijímáme pouze objednané klienty a to v pořadí dle sjednaného času návštěvy.
e-objednávka

Přijímáme nové klienty
Nejjednodušším způsobem je on-line registrace. Pro registraci stačí vyplnit registrační formulář nového klienta.
e-registrace

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Jiří Manoušek

MUDr. Jiří Manoušek atestoval na lékařské fakultě UJEP Brno v roce 1982. Postupně získal první a druhou atestaci v oboru Anesteziologie a resuscitace, následovala urgentní medicina v roce 1999 a konečně v roce 2010 atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství. Jeho profesní život je velmi těsně spjat s Vítkovickou nemocnicí, kde vykonával po mnoho let funkci primáře anesteziologicko- resuscitačního oddělení, dále pak náměstka ředitele pro léčebnou péči, či předsedu lékové a etické komise. Od roku 2007 pracuje jako praktický lékař ve společnosti EM-MED.

MUDr. Jiří Manoušek se pravidelně aktivně účastní seminářů a kongresů v rámci České republiky i zahraničí. Je autorem mnoha přednášek a odborných textů v lékařské literatuře.

Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů, členem Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, České lékařské komory, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

ikona lékařLÉKAŘKA

MUDr. Petra Zámostná

MUDr. Petra Zámostná promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. V témže roce nastoupila na neurologické oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Po mateřské pauze působila 2 roky na neurologickém oddělení Vítkovické nemocnice, od roku 2017 je zařazena do předatestační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství. Na částečný úvazek působí na Záchranné službě MS Kraje. Absolvovala Mezinárodní kurz horské mediciny, kurz kinesiotapu.

MUDr. Petra Zámostná je členkou České lékařské komory a Mladých praktiků.

ikona lékařLÉKAŘ

MUDr. Jakub Vysocký

MUDr. Jakub Vysocký promoval na lékařské fakultě Ostravské univerzity v roce 2018. V době studia byl zakládajícím členem studentské organizace IFMSA CZ Ostrava a působil v národní výkonné radě této organizace. Od roku 2014 se podílí na rozvojové pomoci v africké Gambii.

Mezi lety 2011 a 2014 absolvoval dobrovolnou praktickou stáž na traumatologickém centru ostravské fakultní nemocnice. V letech 2015 a 2016 absolvoval roční praktickou stáž v dánské nemocnici Rigshospitalet, v Kodani, kde působil převážně na ortopedické klinice a na traumatologickém centru.

V současné době je zařazen do předatestační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství.

MUDr. Jakub Vysocký je členem České lékařské komory a Sekce mladých lékařů ČLK.

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Jana Slováková

Jana Slováková vystudovala střední zdravotnickou školu v Ostravě. Pracovní zkušenosti u lůžka získala v Ostravě na ortopedickém oddělení Městské nemocnice a kožním oddělení Fakultní nemocnice. Působení v ambulantní sféře zahájila na gynekologii a od roku 2016 je důležitou posilou týmu společnosti EM-MED.

Jana Slováková dlouhodobě spolupracuje se Záchranným týmem Českého červeného kříže Ostrava , je držitelkou Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

ikona recepceRECEPCE

Lenka Perdulová

Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts