Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona náš tým

Náš tým

ikona lékařLÉKAŘKA

MUDr. Veronika Dvořáková

MUDr. Veronika Dvořáková promovala na lékařské fakultě Ostravské Univerzity v roce 2017. Následně úspěšně atestovala v oboru všeobecné praktické lékařství. V průběhu své praxe absolvovala řadu stáží na specializovaných pracovištích, pravidelně se účastní odborných konferencí a kurzů, je členem Sdružení praktických lékařů České republiky a České lékařské komory.

ikona lékařLÉKAŘKA

MUDr. Radka Durďáková

MUDr. Radka Durďáková promovala na lékařské fakultě Ostravské Univerzity v roce 2020. Během studií se aktivně účastnila vědeckých konferencích v Londýně, Vídni, či Bratislavě, byla předsedkyní Československého spolku mediků, působila v senátu LF OU. Je členkou Mladých praktiků a české lékařské komory.

ikona lékařkaLÉKAŘKA

MUDr. Petra Zámostná

MUDr. Petra Zámostná vystudovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy obor Všeobecné lékařství. Po studiích pracovala několik let na neurologickém oddělení Slezské nemocnice v Opavě a Vítkovické nemocnice. Následně přešla na obor Všeobecné praktické lékařství, ve kterém získala svou první atestaci. Druhou atestaci úspěšně absolvovala v oboru urgentní medicíny. Je lékařkou Záchranné služby Moravskoslezského kraje, držitelkou certifikátů ATLS, ALS, EPALS a mezinárodně uznávaného diplomu „DiMM“ (Diploma in Mountain Medicine), absolventkou kurzu kinesiotapu.

MUDr. Petra Zámostná je členkou České lékařské komory.

ikona sestraZDRAVOTNÍ SESTRA

Lucie Krstevová

ikona recepceRECEPCE

Lenka Perdulová

Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts