Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel je povinen pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Tato povinnost se vztahuje na všechny zaměstnavatele bez ohledu na velikost organizace, počet zaměstnanců, obor činnosti či kategorii práce. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak náklady na ni vynaložené tvoří daňově odečitatelnou položku.

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které smluvní zařízení jim pracovnělékařské služby poskytuje a jakým druhům očkování, lékařských prohlídek a vyšetření souvisejících s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Zaměstnanec je povinen se těmto prohlídkám, vyšetřením a očkováním podrobit. Volba zařízení poskytující pracovnělékařské služby je plně v kompetenci zaměstnavatele a pro zaměstnance je vyjmuta ze svobodné volby lékaře.

V případě nezajištění pracovnělékařských služeb může být orgánem ochrany veřejného zdraví zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 2 milionů Kč.

povinnosti zaměstnavatele

Naším cílem je, aby pracovnělékařská péče byla Vašim zaměstnancům poskytována nikoliv proto, že jí nařizuje zákon, ale proto, že Vám i Vašim zaměstnancům přináší skutečný užitek a řadu výhod.

Program pracovnělékařské péče nabízený v našem zdravotnickém zřízení EM-MED je koncipován individuálně.

Kromě splnění zákonných povinností nabízíme i nepovinné preventivní prohlídky pro střední management a poskytování nadstandardní individuální péče pro vedení firmy. Struktura nabídky pracovnělékařské péče vždy odráží možnosti a přání jednotlivých zaměstnavatelů.

EM-MED poskytuje pracovnělékařské služby pro velké i menší firmy se zaměstnanci v I. až III. rizikové kategorii.

Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts