Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona faq

Často kladené dotazy

Přijímáte nové pacienty?
Registrace nových klientů byla pozastavena pro naplnění kapacity ordinace.

Jak se k Vám mohu zaregistrovat?
Registrace nových klientů byla pozastavena pro naplnění kapacity ordinace.

Rád bych se k Vám zaregistroval, ale nemám trvalé bydliště v Ostravě. Je to možné?
Ano, trvalé bydliště v místě ordinace není nutnou podmínkou registrace. V rámci svobodné volby lékaře si můžete vybrat praktického lékaře, který Vám vyhovuje. Mějte však na paměti, že v těchto případech může být případná návštěvní služba v domácnosti zpoplatněna.
Registrace nových klientů však byla pozastavena pro naplnění kapacity ordinace.

S jakými pojišťovnami máte uzavřeny smlouvy?
Máme uzavřeny smlouvy se těmito veřejnými zdravotními pojišťovnami: CPZP, RBP, VZP, OZP a ZP MVČR. Více informací najdete v sekci Smluvní pojišťovny.

Je vaše zdravotní péče hrazena z pojištění? Budu u Vás něco platit?
Poskytované péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění dle zákona. Vybrané výkony a služby nad rámec péče hrazené ze zdravotního pojištění poskytujeme za přímou platbu v hotovosti (řidičské, zbrojní, profesní průkazy, posudky,potvrzení, výpisy ze zdravotní dokumentace).

Jak se mohu objednat k lékaři?
Stávající klienti se mohou objednat k lékaři telefonicky nebo osobně.

Jak probíhá vstupní prohlídka?
Při první návštěvě absolvujete vstupní lékařskou prohlídku. Co je jejím účelem, jak probíhá a co si ssebou na prohlídku přinést naleznete v sekci Nový klient - vstupní prohlídka.

Mohu přijít k lékaři bez objednání?
Ano. Pro klienty s akutními zdravotními problémy je vyhrazena větší část ordinační doby, do které se není možné objednat. Klienti (pokud neurčí lékař jinak) přicházejí k ošetření v pořadí dle jejich příchodu. Přednost mají vždy vážné akutní stavy a rodiče s malými dětmi. Není-li Váš problém akutního rázu, doporučujeme Vám se k lékaři objednat. Budete ošetřeni ve Vámi vybraném čase a nebudete vystaveni zbytečnému kontaktu s dalšími nemocnými. Můžete tak učinit telefonicky nebo online.

Jak dlouho u Vás budu čekat?
Naši prioritou je, abyste u nás pokud možno nečekali. Vyšetření se snažíme pečlivě plánovat, klientům vycházet maximálně vstříc a časy dodržovat bez zbytečných prodlev.

Změnil jsem zdravotní pojišťovnu, je třeba Vám to nějak oznámit?
Ano. Prosíme Vás o nahlášení změny Vaší zdravotní pojišťovny, stejně tak jako jiných osobních a kontaktních údajů (bydliště, email, telefon).

Provádíte předoperační vyšetření?
Předoperační vyšetření je běžnou součástí poskytované péče naší ordinace. Pokud Vás čeká operační zákrok, dostavte se s žádostí o předoperační vyšetření do ordinace, kde spolu s lékařem naplánujete jednotlivá dílčí vyšetření, která budou v závislosti na Vašem zdravotním stavu a povaze výkonu nezbytná. Platnost předoperačního vyšetření je ve většině případů 14 dnů.

Jak probíhá test na skryté krvácení do stolice?
Test okultního (skrytého) krvácení do stolice, označovaný také jako iTOKS nebo FOB je vyhledávácí (screeningový) test, jehož smyslem je odhalení nádorového onemocnění tlustého střeva v jeho počátečním stadiu, kdy člověk prozatím nemá žádné subjektivní ani objektivní potíže. Test se provádí ze vzorku stolice, kterou dle instrukcí odeberete sami v klidu a soukromí Vašeho domova. Vyhodnocení testu je provedeno v ordinaci. Test je hrazen pojišťovnou od 50 let věku v jednoletých intervalech, od 55 let pak každé dva roky. Smyslem samotného testu je odhalit určité přednádorové stavy, polypy, které se mohou během let změnit v rakovinu tlustého střeva. Je-li test vyhodnocen jako pozitivní, následuje kolonoskopické vyšetření provedené gastroenterologem k ozřejmění vzhledu sliznice tlustého střeva, vyhledání a případně i “odštípnutí” těchto polypů, případně určení jiných stavů vedoucí ke krvácení, díky nimž byl výsledek testu pozitivní. Mezi tyto další stavy patří například hemorhoidy nebo zánětlivá onemocnění střevního traktu. Léčba pokročilého onemocnění karcinomu tlustého střeva je velmi náročná a přináší řadu velmi nepříjemných omezení v běžném životě. Naopak léčba přednádorových stavů a počátečních stadií je prakticky vždy úspěšná a představuje pro pacienta minimální zátěž - absolvování kolonoskopického vyšetření. Toto vyšetření je ve většině případů prováděno ambulantně, bez nutnosti hospitalizace, a je možné jej provést v krátkodobém uspání.

Očkovat či neočkovat?
V naší ordinaci zástaváme silně “proočkovací” názory, očkujeme naše pacienty, sebe i své rodiny. Jsme rádi, že žijeme v době, kdy se díky očkování podařilo vymýtit nebo snížit četnost mnoha infečních onemocnění. V případě nejasností, zda by bylo či nebylo vhodné podat určitou vakcínu, vždy konzultujeme individuální případy přímo s odbornými lékaři - infektology, revmatology, lékaři očkovacích center.

Často vídám reklamy na očkování proti klíšťatům. Doporučujete toto očkování?
Očkování proti klíšťatům neexistuje. Klíšťatům je třeba se “bránit” běžně dostupnými prostředky - vhodné oblečení, repelenty, v případě přisáti klíštěte pak jeho včasné vytažení, desinfekce a sledování, zda nedochází v místě přisátí nebo jinde na těle v následujících dnech ke vzniku červenofialového několikacentimetrového zarudnutí typicky s centrálním výbledem (1. stadium lymeské boreliozy, tzv. erythema migrans). Klíšťata přenášejí celou řadu infekčních chorob. V našich podmínkách je to nejčastěji virové onemocnění klíšťová encefalitida a bakterií způsobené onemocnění lymeská borelióza. Proti borelióze v současné době humánní očkovací látka neexistuje a chorobu léčíme více či méně úspěšně antibiotiky.
Jedinou možností jak se chránit proti klíšťové encefalitidě je očkování. Proti jejímu původci - viru, neučinkují žádná antibiotika.Česká republika patří mezi země , kde se klíšťová encefalitida vyskytuje realitvně často.Ročně se objeví cca 500 případů.
V současné době existují kvalitní očkovací látky jak pro děti, tak pro dospělé od dvou výrobců. Podávají se ve třech dávkách. Po první dávce se druhá podává za jeden až tři měsíce, třetí dávka za 9-12 měsíců. První posilovací dávka se podává za tři roky, další pak co 5 let .
Zkrácené schéma očkování slouží v případě odjezdu do ohniska nákazy v sezóně. U dostupných vakcín se poněkud liší a vždy o něm rozhoduje lékař.
Očkování je spojeno s mýtem, že by se nemělo provádět v letních měsících. Není to pravda, očkovat se může kdykoliv během roku. Očkovaný člověk však musí vědět, že je spolehlivě chráněn teprve teprve za 14 dní od podání druhé dávky.

Mám firmu a zaměstnávám zaměstnance, mohu u Vás uzavřít smlouvu o poskytování pracovně preventivní péče?
Ano. Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen svým zaměstnancům smluvně zajistit pracovnělékařské služby (tzv. závodní péči). Naše ordinace tuto pracovně lékařskou péči dlouhodobě poskytují jak pro velké nadnárodní společnosti tak i malé a střední firmy.

Co je to „výpis ze zdravotní dokumentace“ a kde jej získám?
Výpis ze zdravotní dokumentace slouží k předání důležitých informací o Vašem zdravotním stavu k návaznosti další péče. Jedná se o administrativní úkon, kdy lékař ze svých záznamů zpracuje přehlednou zprávu o Vašem zdravotním stavu, prodělaných chorobách, užívané léčbě, alergiích,očkování apod. Ve většině případů vystavujeme výpisy pro lékaře poskytující pracovnělékařské služby. Výpis ze zdravotní dokumentace lze vystavit za jakýmkoliv účelem. Jedná se o službu nehrazenou ze zdravotního pojištění. Standardní doba vyhotovení je do 10 pracovních dnů od evidování žádosti. Požádat o výpis lze osobně v ordinaci, emailem či telefonicky – viz Kontakty.

Současný lékař mě posílá na vyšetření ke specialistovi na druhý konec Ostravy. Spolupracujete se specialisty v místě mého bydliště?
Samozřejmě. Je-li indikováno vyšetření či další péče u specialisty, doporučíme Vám vždy to pracoviště, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám. Vybraná vyšetření (jako např. EKG, TK Holter, ABI, CRP, INR, iTOKS, glykemie, rozbor moči) provádíme přímo v ordinaci.

Chci od lékaře potvrzeni pro řidičský průkaz, co k vyšetření potřebuji?
Objednejte si prohlídku (nejlépe telefonicky) a sestra Vám sdělí, co bude konkrétně ve Vašem případě nutné vyšetřit. Máte - li oční/ušní vadu vezměte si ssebou Vaše brýle/sluchadlo. Dále pak vyplněný dotazník “Prohlášení žadatele ke zdravotní způsobiloasti k řízení motorových vozidel” - viz položka ke stažení. Obsah vyšetření se liší podle věku a přítomnosti chronických onemocnění. V určitých případech je k ověření řidičské způsobilosti nutné ještě vyjádření specialisty (např. u epilepsie, psychiatrických onemocnění, komplikovaného diabetu, přítomnosti kardiostimulátoru apod.)

Jsem sportovec, potřebuji zatejpovat koleno před náročnou tůrou. Je to možné v Vaší ordinaci?
Ano. Taping a lymfotaping pravidelně využíváme nejen u aktivních u sportovců, ale také u pacientů s nejrůznějšími problémy v oblasti pohybového a lymfatického aparátu, dále v léčbě poúrazových a pooperačních stavů.

Kouslo mě klíště, je nutné přijít k lékaři co nejdříve, abych něco nezanedbal?
Místo po vytažení klíštěte vždy vydesinfikujte prostředkem k tomu určeným, např. Betadine roztok. Oblast kousnutí v následujcíh dnech sledujte a v případě tvorby nemizející červené skvrny či jakýchkoliv příznaků ve smyslu bolestí hlavy, kloubů,zvýšené teploty nebo únavy je návštěva lékaře jistě doporučena.

Mám 2 dny rýmu, mírně zvýšenou teplotu, vodnatou rýmu, pokašlávám. Měl bych přijít na kontrolu? Pro jistotu?
Ve Vašem případě se jedná o klasické příznaky nachlazení, kdy vyšetření lékařem nutné není. Vhodně zvolená samoléčba, relativní klid, přiměřená hydratace organismu a eventuelně použití volně prodejných úlevových léků je dostatečným opatřením.

Druhý den mám průjem, nezvracím, teplota je normální. Co si mám nasadit?
Léčbu nekomplikovaného průjmu vždy zahajujeme dietou (viz. sekce ke stažení). V lékárně je k dispozici volně prodejný preparát Smecta, můžeme přidat probiotika. Lékařská kontrola je vhodná, nedojde-li ke zlepšení stavu během několika hodin či dní.

Pracuji většinu času na počítači, opakovaně se mi vrací potíže s bolestmi zad, hlavně v oblasti beder, krční páteře a trapezů. Zkoušel jsem cvičit v posilovně, ale bolest se tím spíše zhoršuje. Mám jít pro urychlení přímo na neurologii nebo ortopedii?
Ve Vašem případě by jistě bylo nejvhodnějším a nejrychlejším postupem absolvovat v úvodu vyšetření praktickým lékařem. Ten dle anamnezy, charakteru potíží a klinického nálezu zahájí léčbu a doporučí pro Vás nejvhodnější postup. U nás v ambulanci používáme léčbu měkkými technikami, tejpování, obstřiky, infuze, při nutnosti konzultace specialisty doporučíme vhodná pracoviště. V tomto konkrétním případě předpokládám přínos spíše z oblasti fyzioterapie a rehabilitace.

Je mi 23 let, pravidelně sportuji , cítím se zcela zdráv , je nutné chodit na preventivní prohlídky?
Právě díky preventivním prohlídkám se nám daří identifikovat konkrétní rizika , či počínající stadia různých onemocnění u zcela zdravých klientů. Jsem přesvědčen, že preventivní prohlídky mají své místo a opodstatnění v každém věku.

Pracuji v zahraničí, nemám české pojištění. Budu ošetřen s akutními zdravotními potížemi?
Ano, samozřejmě. Platbu za ošetření budete hradit v hotovosti přímo v ambulanci.

VÍCE INFORMACÍ

ikona ordinace

Vybavení ordinace

EKG - ELEKTROKARDIOGRAFIE

Co je to EKG?
EKG je jednoduché, nenáročné a nebolestivé vyšetření elektrické aktivity srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického proudu, který můžeme měřit na povrchu těla. K tomuto měření se používá přístroj elektrokardiograf, u kterého přiložením elektrod na hrudník a končetiny lze snímat, filtrovat a zesilovat elektrickou aktivitu srdce.

Důvody k vyšetření
EKG nám poskytuje důležitou informaci o stavu srdce. K vyšetření přistupujeme například před operací nebo v rámci preventivních prohlídek. Při náhlých změnách zdravotního stavu nebo při podezření na akutní srdeční onemocnění nebo po těžším úrazu provádíme toto vyšetření jako jedno z prvních.

Průběh vyšetření
K vyšetření není nutno přistupovat s obavami. Není nepříjemné, ani nebolí. Provádíme ho vleže na vyšetřovacím lůžku. Na začátku budete požádáni o odložení oděvu tak, aby byl přístupný hrudník, kotníky a zápěstí.Tato místa budou před přiložením snímacích elektrod navlhčena speciálním gelem nebo vodou (pro zajištění vodivosti). Poté proběhne vlastní vyšetření s posouzením a hodnocením výsledku a doporučením dalšího postupu. EKG vyšetření je hrazeno pojišťovnami od 40 let věku ve čtyřletých intervalech u zdravých jedinců.

EKG

CRP - C REAKTIVNÍ PROTEIN

Co je to CRP?
Jedná se o jednoduchý test, kterým lékař provádí analýzu hladiny CRP z krevního vzorku. C-reaktivní protein (CRP) je bílkovinou akutního zánětu a tedy vysoce citlivý parametr zánětu. Jeho hladina v krvi se zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětlivých procesů, a to již za 6-12 hodin od začátku zánětu. Hladina CRP v krvi závisí na stupni zánětu a je ve srovnání s jinými klinicky využívanými známkami zánětu, jako jsou sedimentace nebo hladina bílých krvinek, daleko přesnější.

Důvody k vyšetření
Používá se k rozlišení bakteriální a virové infekce, zhodnocení těžkého poškození tkání zánětem a pomáhá rozhodnout o případném nasazení antibiotik. Vyšetření slouží také k hodnocení efektivity léčby antibiotiky.

CRP

Průběh vyšetření
Pro získání vzorku je nutné provést odběr kapky krve, kterou získáme z prstu ruky. Podle výsledné hodnoty lékař určí další strategii léčby. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do několika minut.

ABI index

Co je to ABI?
ABI neboli ankle-brachial index (poměr tlaku kotník – paže) je novější metodou diagnostiky zúžení tepen dolních končetin – tzv. ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), kdy dochází k nedokrvení dolních končetin z důvodu kornatění tepen dolních končetin (aterosklerózy). Principem je měření tlaku manžetou na horních a dolních končetinách a následné stanovení jejich poměru. Nízké hodnoty ABI znamenají nejen postižení tepen dolních končetin aterosklerózou, ale také zvýšené celkové kardiovaskulární riziko, neboť ateroskleróza postihuje i ostatní tepny v těle – krkavice, věnčité tepny srdce, mozkové tepny. Vyšetření je indikováno při podezření na ICHDK, dále je stejně jako EKG prováděno 1x ročně u diabetiků II. typu sledovaných v naší ordinaci, neboť u diabetiků je riziko rozvoje aterosklerózy významně vyšší. Dále je prováděno jako screeningová metoda u pacientů starších 65 let k odhalení časných stádií ICHDK v rámci preventivních prohlídek.

ABI

Při zjištění nízkého ABI obvykle následuje ultrazvukové vyšetření tepen dolních končetin k potvrzení diagnózy. Vyšetření samotné je rychlé, bezbolestné, velmi podobné vyšetření krevního tlaku na horní končetině s tím rozdílem, že tlak je měřen vleže na všech končetinách pacienta současně. Indikováno je především u následujích rizikových skupin: kuřáci, diabetici, hypertonici, starší lidé.

iTOKS - screening kolorektálního karcinomu

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení hradí všechny pojišťovny od 50 do 55 let věku každoročně. Od 55 let je možné buď pokračovat v kontrolách tímto testem každé dva roky, nebo absolvovat jednorázovou kolonoskopii. Kolonoskopie se provede vždy i u pacientů, u kterých je výsledek testu na okultní krvácení pozitivní (tzn. zjistí-li se přítomnost skrytého krvácení). Mladší klienti si mohou toto vyšetření zaplatit.

Průběh vyšetření
Během vstupní či preventivní periodické prohlídky obdržíte testovací lahvičku, samotný test provedete doma a poté zpět přinesete do ordinace, kde bude následovat vyhodnocení. Odebraný vzorek skladujete za normálních teplotních podmínek na suchém místě při pokojové teplotě 1 den, v chladničce při teplotě 2-8ºC 7 dní.

iTOKS

INR DIAGNOSTIKA

Co je INR?
Stanovení hodnoty INR, také označované jako Quick, se používá ke sledování účinnosti léčby lékem Warfarin . Mezinárodní označení pro tyto testy je INR (International Normalized Ratio). Podávání tohoto léku musí být spojeno s krevními testy, díky kterým má pacient a lékař jistotu, že léčba je vedena správně a bezpečně.

Důvody k vyšetření
Jediným důvodem je kontrola pacientů, kteří se léčí lékem Warfarin. Na začátku léčby, než dojde k nastavení stabilní účinné hladiny léku, je INR testování prováděno v rozmezí několika dnů. Dále pak obvykle v intervalu 4 až 6 týdnů.

Průběh vyšetření
Pro vyšetření v ordinaci nemusí být pacient nalačno, provádí se odběrem kapky krve, kterou získáme obvykle z prstu ruky. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař tak během několika desítek vteřin zhodnotí výsledek a případně upraví dávku léku.

INR

GLUKOMETR

Co je glukometr?
Glukometr je malý přenosný přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi.

Důvody k vyšetření
Při náhlých poruchách zdraví pacientů s podezřením na možný Diabetes mellitus neboli cukrovku, dále u pacientů diabetiků, kteří mají příznaky spojené se zvýšenou nebo sníženou hladinou cukru v krvi.

Průběh vyšetření
Kapku krve získáme obvykle z prstu ruky. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek.

Glukometr

PULSNÍ OXYMETR

Co je pulsní oxymetr?
Pulsní oxymetr je malý přenosný přístroj pro měření:
a/ tepové frekvence nebo-li pulsu
Vzniká kolísáním obsahu krve v tepnách vlivem srdeční činnosti. Puls je charakterizován četností (frekvencí), pravidelností, apod. Menší četnost tepů je projevem pomalejší srdeční činnosti, větší četnost tepů projevem zrychlené srdeční činnosti. Normální tepová frekvence člověka je standardně 60-90 pulsů za minutu. Tento parametr dokáže Pulsní oxymetr spolehlivě změřit.
b/ nasycení krve kyslíkem
Při zjišťování saturace metodou pulsní oxymetrie je normální hodnota 95-98 %(nasycení krve kyslíkem).

Důvody k vyšetření
Náhlé změny zdravotního stavu pacientů, zejména při poruchách tepové frekvence(poruch srdečního rytmu) a náhlých poruchách a potížích s dýcháním (dušnost, nedostatek dechu).

Oxymetr

Průběh vyšetření
Probíhá nebolestivým vložením prstu (části těla) do přístroje.

TK HOLTER - dlouhodobé monitorování krevního tlaku (TK)

Co je TK HOLTER?
Dlouhodobé monitorování TK umožňující jeho objektivizaci v podmínkách běžného prostředí pacienta.

Důvody k vyšetření

  • Zvýšená variabilita TK
  • Rozdíl mezi TK doma a ve zdravotnickém zařízení- resp. možný syndrom bílého pláště
  • Maskovaná hypertenze
  • Rezistence hypertenze k léčbě
  • Podezření na sekundární hypertenzi
  • Objektivizace hypotenze u synkop

Principem metody je ambulantní monitorování krevního tlaku obvykle po dobu 24 hodin. Krevní tlak je měřen pomocí automatizovaného přístroje oscilometrickou metodou. Podle naprogramování přístroje je pacientovi automaticky měřen krevní tlak na paži obvykle po 15 minutách v průběhu dne a cca po 1 hodině v průběhu spánku. Toto vyšetření odliší skupinu pacientů se zvýšeným tlakem u lékaře a normálními hodnotami v domácích podmínkách (syndrom bílého pláště). Velmi často používáme tento přístroj k posouzení kompenzace vysokého krevního tlaku, u tzv. "kolísavého tlaku".

Příprava pacienta
V den vyšetření se po předchozí domluvě s personálem dostaví na naše pracoviště obvykle mezi 7 a 9 hodinou ranní. Sestra pacientovi nasadí obvykle na nedominantní horní končetinu tlakovou manžetu, která je spojena s přístrojem. Vlastní měřící přístroj o rozměrech 15 x10 x 4 cm je umístěn na opasku a je přibližné velikosti jako walkman. První měření je provedeno přímo v ambulanci a další jsou již prováděna automaticky dle naprogramovaného plánu. Aby bylo měření přesné je vhodné při samotném měření uvolnit paži a být v klidu. Rovněž v průběhu dne by měl být pacient spíše v celkovém klidu. Není například vhodné aby pracoval na zahrádce nebo cvičil. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Při monitorování občas zkontrolujte zda-li nedošlo k odpadnutí tlakového konektoru, který spojuje manžetu s měřícím přístrojem. Jakékoliv dotazy zodpovíme pacientovi při zahájení vyšetření. Vyhodnocení záznamu provádí lékař po zpracování dat v počítači. Výsledek vyšetření je pacientovi sdělen okamžitě nebo při nejbližší klinické kontrole.

TK Holter

TONOMETRY

Digitální lékařské tonometry pro oscilometrické a auskultační měření krevního tlaku. Vyšetření krevního tlaku je jedním ze základních lékařských vyšetření, které se provádí při téměř každé lékařské prohlídce. Krevní tlak vypovídá o funkci srdce a stavu cév pacienta. Měření je neinvazivní a je realizováno pomocí nafukovací manžety přiložené na paži vyšetřovaného. Výsledky jsou dostupné ihned po měření.

Tonometr Tonometr
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts