Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

ikona pojistovny

Pojišťovny

Ordinace praktického lékaře společnosti EM-MED má uzavřeny smlouvy se všemi
veřejnými zdravotními pojišťovnami:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
205
Revírní bratrská pokladna (RBP)
213
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
111
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVCR)
211
Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
201
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
207

Lékařskou péči poskytujeme i samoplátcům, kteří nejsou klienty uvedených
zdravotních pojišťoven a to za přímou platbu v hotovosti.

pojistovny
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts