Bělský
les
Poruba
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh

On-line služby

Vystavení receptu
Jedná se o novou moderní elektronickou formu předpisu léků, vhodnou zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou.
e-recept

Podmínky registrace

Podmínkou pro registraci nového klienta do zdravotní péče společnosti EM-MED je platné zdravotní pojištění v ČR u kterékoli z našich smluvních zdravotních pojišťoven (ČPZP, VZP, RBP, ZPMV, VoZP, OZP) a minimálně 3 měsíce trvající registrace u Vašeho současného praktického lékaře (minimální zákonná lhůta). Registrací u EM-MED je automaticky ukončena registrace u Vašeho předchozího praktického lékaře a Vaším praktickým lékařem se stává EM-MED s.r.o.

Vyhrazujeme si právo odmítnout registraci pacienta v souladu s §48 Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud podmínky splňujete, můžete se u nás zaregistrovat.

podminky
Horymírova 1
Ostrava - Zábřeh
700 30
723 972 199
geparts